ปรับภูมิทัศน์ - SWM
...

Home / ข่าวกิจกรรม / ปรับภูมิทัศน์ หอพักชาย


วันที่ 20 ธันวาคม 2564 บุคลากรครูโรงเรียนส่งเสริมวิทยามูลนิธิ ได้ร่วมกันจัดการปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาดหอพักชาย โรงเรียนส่งเสริมวิทยามูลนิธิ



โรงเรียนส่งเสริมวิทยามูลนิธิ

2 ม.7 ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทร. 085-080-0487