Songserm wittaya Mulniti School
...

อบรมเตรียมพร้อมก่อนสมรส

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนส่งเสริมวิทยามูลนิธิ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา ได้จัดโครงการการอบรมเตรียมพร้อมซุนนะฮฺก่อนสมรส โดยมีนายฉาฝีอี เบ็ญกอเด็ม กรรมการอิสลามจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี และมีวิทยากรพิเศษในการบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 6 และคณะครูที่เข้าร่วมโครงการนี้

กลับเมนูหลัก


โรงเรียนส่งเสริมวิทยามูลนิธิ

2 ม.7 ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทร. 085-080-0487